001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

For at prioritere cykeltrafik højere end biltrafik, samt for at give cyklisterne en god oplevelse af fremkommelighed i trafikken, tilbyder ITS Teknik en cyklistprioriteringsløsning.

Cyklistprioritering kan etableres i et signalanlæg for at forbedre cyklisternes fremkommelighed. Cyklisterne "vægtes" højere i signalreguleringen og vil opleve at få hurtigere/længere grønt.

Via sensorer i cykelstien måles cyklistens hastighed og antallet af cyklister i god afstand til signalanlægget.

Ud fra gennemsnitshastighed og antallet af cyklister gives der puls til signalanlægget for at forlænge grøntiden eller eventuelt helt at springe sideretningen over.