000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Anvendelsen af Intelligente Transport Systemer får større og større udbredelse som virke- og hjælpemiddel til at øge sikkerheden og fremkommeligheden i trafikken, og samtidig reducere dennes belastning af miljøet. I denne forbindelse har ITS Teknik leveret og installeret 10 store fuldgrafiske højtteknologiske variable vejtavler til brug for trafikregulering og trafikinformation i Aarhus Kommune.

 


Aarhus kommune har opsat landets første digitale og dynamiske tavler ved en række større veje. Tavlerne, der hele tiden opdateres, skal guide bilisterne udenom lange køer, fx i forbindelse med vejarbejde. Tavlerne forventes at kunne bruges som et redskab til at sprede trafikken ud, så kapaciteten i myldretiden også er tilstrækkelig til at opfylde de behov som Aarhus Kommune har, når folk skal til og fra arbejde. Tavlerne kan vise forskellige informationer.

De store fuldgrafiske tavler (2 stk måler 2,4 x 1,7 mtr og 8 stk måler 2,5 x 1,4 mtr) udmærker sig med en god læsbarhed qua den lille pitch afstand på 15 mm. Dette sikrer en klar og tydelig tekst, der kan læses på både kort og lang afstand. Specielt er det vigtigt med en lav pitch når tavlerne skal vise ikoner. Disse symboler kan designes med flere detaljer til forskel fra en tavle med en pitch på 20-25 mm. Det er muligt at vise et antal prædefinerede tekster og/eller grafik i tavlens display.

Derudover er det muligt at opkoble tavlen til et centralsystem og derigennem hente og vise dynamisk information omkring rejsetider. Ydermere er det muligt at lagre og vise historiske ”Real tids” data i displayet, eks. rejsetider for at gøre bilisterne opmærksomme på hvilke tidspunkter trafikken kører bedst. Dette kan være med til at ændre køremønstret og derved minimere risici for kødannelse fremadrettet.

Tavlerne tilsluttes ITS Tekniks egen udviklede overvågningssystem CIBOS, hvor overvågningen af tavlerne samt andre typer udstyr er samlet. Kunden kan fra CIBOS logge på en mobil server, hvorfra de kan lægge nye billeder op på skiltene eller sætte parametre, som bruges til at styre skiltene intelligent.

For at se video omkring tavlerne, besøg venligst denne side.