000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

En god trafikstyring i signalanlæg kræver en pålidelig og præcis detektering af trafikanter.

ITS Teknik har for Morsø Kommune etableret et signalanlæg med detektering via 3 stk. Smartmicro-radar i stedet for med traditionelle induktionsspoler. Induktionsspoler er bl.a. sårbare over for sporkøring, asfaltarbejder og gravearbejder i fortov og rabat, desuden kræves der etableret forbindelseskabel til spoler og gravning for dette, der samlet kan betyde en højere etableringsomkostning.

Radaren sørger for en præcis detektering i en afstand på op til 160m. Som ny funktion i dette signalanlæg der er placeret inden for byzone, får køretøjer KUN grønt, når de maks. kører 50 km/t.

Trafikstyringen gør brug af radarens mulighed for at give information om ETA (Estimeret Tid til Ankomst), der forlænger grøntiden ud fra trafikanternes køretid til stoplinjen, og ikke ud fra punktregistreringer som traditionelle induktionsspoler kun vil kunne gøre. Dette giver en mere præcis trafikstyring der optimerer grøntidsforlængelsen og mere vigtigt medfører en mere trafiksikker afslutning af grønt, idet radaren hele tiden ved hvor meget køretid det enkelte køretøj har til krydset uanset hastighed.

Andre fordele ved Smartmicro radaren er:

  • den ikke er lys- og vejrligsafhængig
  • har en nøjagtig afstands- og hastighedsfastlæggelse.
  • monteres i ca. 4m højde og dermed på de alm. master i et signalanlæg.
  • detektionsområdet kan flyttes og ændres efter behov fx i forbindelse med længerevarende vejarbejde eller ved ændring af afstribning.
  • kan detektere de moderne racercykler lavet i carbon og aluminium, hvilket traditionelle induktionsspoler har svært ved.