001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

ITS Teknik A/S leverer akustiske signaler, hvor ledetonen er indbygget i et lanternehus. Dette gør det muligt at retningsbestemme lyden direkte mod fodgængerfeltet, så omgivelserne udsættes for mindst mulig generende støj. Orienteringslyden indbygges i vort RTB-Fodgængertryk

Der kan også leveres en separat højtaler i stedet, hvis dette ønskes.

Hent pdf-fil (0,36 MB) med brochure for det akustiske signal indbygget i separat højtaler.

ITS Teknik A/S har udviklet en retningspil til opsætning i forbindelse med akustiske signaler. 

Skitsen (det tredje billede, brug pil til højre) viser, hvorledes lyden fordeler sig fra det akustiske signal.

Vores akustiske løsning er i samarbejde med Århus Amt beskrevet i en artikel fra Dansk Vejtidsskrift, som kan hentes her (0,6 MB).