001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

ITS Teknik A/S tilbyder rådgivning om signalanlæg på en række forskellige områder. Vi tilbyder helhedsløsninger, hvor vi rådgiver fra den tidligste planlægning til det færdige anlæg kan afleveres.

Udover den egentlige projektering af signalanlægget kan vi også tilbyde at hjælpe med den geometriske projektering af et krydsområde i 2-D. 

Det kan ofte være en god idé at simulere konsekvenserne af en planlagt ændring af de trafikale forhold. Til dette formål anvender vi programmet VISSIM.

Du er velkommen til at kontakte en af vores trafikingeniører, der også er uddannede trafiksikkerhedssrevisorer, for en uforpligtende samtale om rådgivning.

Kontaktoplysninger på vores trafikingeniører/trafiksikkerheds-revisorer:

Kenneth B. Nielsen
Lars H. Jakobsen