001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Vi anvender nyeste version af AutoCAD til egen geometrisk projektering og ved viderebehandling af allerede projekteret geometri.

Til kontrol af arealbehov anvender vi programmet AutoTURN der giver mulighed for at optegne kørekurver for en række forskellige køretøjer. Programmet er et tillægsprogram til AutoCAD og en af fordelene ved programmet er, at det er enkelt at dokumentere hvor stort et arealbehov et dimensionsgivende køretøj har.

Til udarbejdelse af mellemtidsmatricer, signalgruppeplaner og detektorfunktionsskemaer har vi udviklet avancerede og automatiserede Excel-regneark.

Programmet SITRAFFIC Office indeholder en lang række trafiktekniske værktøjer. Der kan udarbejdes mellemtidsmatricer, oversigt over faser, signalgruppeplaner, vej-tid-diagrammer. Alle data fra programmet kan eksporteres til VISSIM og kan benyttes direkte i den egentlige programmering af nye styreapparater.

Hent pdf-fil (2,6 MB) med beskrivelse af SITRAFFIC Office.