001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Trafikmængden og arten af denne er en central parameter når der arbejdes med trafiksikkerhed, trafikafvikling, vejprojektering og vejdrift. 

Den væsentligste forudsætning for disse arbejder er således et godt kendskab til sammensætningen, størrelsen og fordelingen af trafikken. 

ITS Teknik A/S sælger og installerer enhver form for materiel, både til midlertidige og permanente registreringer og af al slags trafik. 

Samtidig tilbyder ITS Teknik A/S som entreprisearbejde at forestå både permanente og ad hoc trafiktællinger og trafikundersøgelser, herunder også manuelle krydstællinger og nummerskrivningsanalyser. 

Vi rådgiver også gerne om trafiktællinger på ethvert niveau, og kan tilbyde at udarbejde tælleplaner til brug for alle formål.