001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Cykeltællinger er et redskab der kan give et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind med cykelstier og cykelpolitik, og hvor det kan betale sig. Cykeltællingernes statistik giver mulighed for at sammenligne sig med andre byer.

Man kan tælle cykler på flere forskellige måder:

Slangetællinger kan lægges ud på kryds og på tværs, og giver mulighed for at finde ud af, i hvilken retning cyklisterne fortsætter.

For mere permanente tællinger kan der bruges et cykelbarometer eller et (cykel)tælleskab.

Opsætningen af et cykelbarometer har to klare formål – dels at tælle de cyklister, der passerer cykelbarometret – dels at sende et signal om, at cyklisterne og deres indsats for at mindske CO2 udslippet, holde luften ren, passe på helbredet og at højne folkesundheden tæller.