001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

AID - Automatic Incident Detection

Langtsomtkørende og standsede køretøjer, f.eks. pga punktering eller manglende brændstof, samt tabte større genstande fra f.eks. lastbiler, registreres automatisk via videodetekteringssystemet, og afgiver alarm hos politiet.

Via fjernbetjente trafikreguleringsanlæg kan politiet afværge den kritiske situation, f.eks. ved hastighedsbegrænsning.