001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Forsøg på Hillerødmotorvejen

Formålet med kørsel i nødspor forsøget er at forbedre trafikafviklingen i myldretiden ved at fjerne den kø, der hver dag er normalt på motorvejsstrækningen. 

Køretøjerne får lov til at benytte nødsporet i myldretiden, hvor elektroniske lystavler skal dirigere trafikken ind i nødsporet på visse tidspunkter. Kameraer og detektorer overvåger, at trafikken glider, og at nødsporet ikke bliver proppet til.

Forsøget gennemføres for at få afklaret, om kørsel i nødspor er en god idé i forhold til at skabe bedre fremkommelighed uden at det går ud over trafiksikkerheden.

Fordele:

  • Mindre kø/trængsel, bedre fremkommelighed
  • Fjerne flaskehalser
  • Øget kapacitet
  • Mere jævn trafik
  • Mindre risiko for uheld
  • Mindre sivetrafik på det tilstødende vejnet
  • Relativ billig og pladsbesparende