001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Lad os udføre dine trafiktællinger!

Formålet med trafiktællinger er

  • trafiksikkerhedsvurderinger
  • i forbindelse med kommunens behandling af klagesager
  • vurdering af hastigheder
  • (hastigheds)kampagner
  • lokalplaner
  • skolevejsundersøgelser
  • trafikhandlingsplaner
  • trafiksikkerhedsplaner
  • at følge trafikudviklingen
  • at kunne prioritere vej-investeringer og vej-vedligeholdelse

Kommuner foretager som en del af deres funktion løbende tællinger af trafikken på vejnettet.

Trafiktællinger foretages på nøglelokaliteter, hvor der tælles hvert år. Herudover finder ad hoc tællinger sted, hvor behovet for nye tiltag i forhold til trafiksikkerheden skal undersøges.