001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Weigh-in-Motion: Dynamisk vægtstation

Når talen falder på at overvåge vejbelastning, fokuseres der på akselbelastning. Myndighederne har en berettiget interesse i at finde køretøjer med for høj akselbelastning.

Vejskader som skyldes overlæssede køretøjer

Tunge køretøjer - og lastbiler i særdeleshed - er en stor byrde for vej infrastrukturen, idet der er en exponentiel sammenhæng mellem akseltryk og vejskader. Medens hovedfaktoren, det der bestemmer vejreparationer og -vedligehold er antallet af lastbiler, forårsager lastbiler med for høj last en forholdsvis øget skadevirkning på vejenes infrastruktur. Endvidere har en for høj køretøjsvægt også en skadelig indflydelse på trafiksikkerheden.

Statistik

Statistikken som Lineas (Kistlers WIM sensorer) genererer giver antal køretøjer pr. time, klassifikation af køretøjer, om de er tomme eller fuldt lastede, antal aksler samt akselafstand, samt køretøjets hastighed og afstanden mellem køretøjerne.

ITS Teknik har stor erfaring indenfor dynamiske vægtstationer/weigh-in-motion.