000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Formålet med Automatisk Trafikkontrol (ATK) er at sænke antallet af hastighedsrelaterede personskadeuheld ved at færre bilister overskrider hastighedsgrænsen.

Punkt-ATK er enkelte standere eller serier af standere langs vejen, der ved hjælp af spoler i vejen måler forbipasserende køretøjers (punkt)hastighed.

Stræknings-ATK bruger trafikantens gennemsnitlige hastighed over en given strækning som udgangspunkt for vurderingen af, om der er sket en hastighedsovertrædelse. Målestanderne står i hver ende af strækningen og fotograferer køretøjets nummerplade, og når to matchende nummerplader registreres i hver ende, beregnes gennemsnitshastigheden ud fra den tid, der forløber mellem de to billeder. 

De internationale erfaringer med ATK rummer især erfaringer med punkt-ATK og i mindre grad erfaringer med det nyere stræknings-ATK. Erfaringerne er positive, både med hensyn til reduktion af hastighed og uheld. 

ITS Teknik A/S leverer fleksible mobile hastighedsovervågnings-systemer (lasermåleudstyr) til det Norske og Finske Politi.