000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Formålet med et køvarslingssystem er at reducere risikoen for bagendekollisioner.

Der hvor der er meget trafik, f.eks. på motorveje og indfaldsveje til storbyer, kan der nemt opstå køer. Kombinationen af for mange biler og bilister i tidsnød kan føre til bagendekollisioner med alvorlige personskader og store forsinkelser i trafikken.

Et køvarslingssystem advarer bilisterne om kø længere fremme. På den måde kan bilisterne nedsætte farten og forberede sig til at standse. Et køvarslingssystem giver en mere jævn kørsel og færre kraftige opbremsninger. Trafiksikkerheden øges ved at reducere hastigheden frem til køen.

Køvarsling kan kombineres med rejsetidsinformation, anbefaling af alternativ rute, variable informationstavler og variable hastigheder.

ITS Teknik A/S har i 2005*) etableret et køvarslingssytem (TRIM-Q) på Vejlefjordbroen M60.  Køvarslingstavlerne blev nedtaget i 2009, fordi der ikke dannes så meget kø på motorvejen mere, nu hvor der er 3 vognbaner i hver retning. Bilisterne kunne opleve variable advarselstavler med oplysning om kødannelse (A20). Der var etableret skilte med 300-500 meters mellemrum, og køvarsling for både den sydgående- og den nordgående trafik.