000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Formålet med et kryds i åbent land er at øge trafiksikkerheden vha. hastighedsreguleringstavler.

Med en ”xOpen” løsning (kryds i åbent land) kan hastigheden på en overordnet vej reduceres når der er trafikanter på vej til eller fra sidevejen. Dette sker ved detektion af køretøjer på flere spolesæt og aktiverer en eller flere tavler med nedsat hastighed. Fordi man kan tilpasse budskabet på tavlen til den aktuelle situation, bliver budskabet oplevet som troværdig.

Fordele:

  • Trafiksikkerhedsmæssige fordele
  • Lavere ulykkesfrekvenser; sortpletarbejde i kryds på højhastighedsveje (veje med > 60 km/t)
  • Forvarsling af kryds og angivelse af hastighedsgrænser
  • Troværdighed, fordi budskabet er tilpasset den aktuelle situation
  • Øget tryghed for trafikanterne

I valg af komponenter lægger ITS Teknik stor vægt på genbrug af allerede benyttede løsninger. Dette sikrer færre indkøringsfejl, en større pålidelighed og driftsikkerhed i det færdige projekt.

Aktivering af tavler

Ved kryds i åbent land (xOpen) er der typisk to typer vejstrækninger, hvor køretøjer kan registreres for aktivering af tavler:

xOpen Sidevej
Ved udkørsel fra sekundærvej til primærvej.
Typisk vil der på sidevejen blive lagt nogle retningsbestemmende spoler 50 meter før stoplinjen (D1), som tænder skiltet/skiltene på hovedvejen når der registreres trafik på sidevejen, fx for at sætte hastighedsgrænsen ned fra 80 km/t til 60 km/t på hovedvejen.