000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Formålet med rampedosering er at sikre, at der ikke kommer flere biler ind på en overordnet vej end den har kapacitet til eller at dosere trafikkens kørsel ved ensrettede ramper til fx en parkeringskælder ved hjælp af et trafiksignal. 

Rampedosering – motorvej

Fordele:

  • Øger hastighed og volume på motorvejen
  • Indfletning bliver nemmere
  • Mindsker trængsel
  • Reduktion af antallet af ulykker

Rampedosering er et todelt signal (kun rød og grøn, ingen gul), der sammen med en signal controller regulerer strømmen af trafikken fra en rampe til en overordnet vej, fx en motorvej, i henhold til gældende trafikforhold. Trafiklyset sørger for, at kun et begrænset antal biler ad gangen kan flette ind på motorvejen.  Signalet viser grønt, når der må køres ind på motorvejen og rødt, når der ikke må. Der findes to måder at signalere på:

  • Én bil pr. grønperiode, hvor det med en kort grøntid og kort omløbstid sikres, at kolonner brydes.
  • Flere biler pr. grønperiode, hvor signaleringen sker ved hjælp af normale grøntider og omløbstider.På denne måde undgår man, at hastigheden på motorvejen sænkes. Rampedosering mindsker trængslen (øger hastigheden og volumen) på motorveje ved at gøre indfletningen nemmere. Forsinkelsen som trafiklyset medfører på rampen kan få nogle bilister til at vælge andre ruter, og dermed mindske efterspørgslen efter motorvejen.