000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Troværdig information

Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge trafiksikkerheden og trygheden på vejene. Den skiltede hastighedsbegrænsning bliver oplevet som troværdig i relation til vejstandarden og trafiksituationen.

C55 produktlinjen omfatter dynamiske vejtavler som firkantet tavle. Det klassiske runde design er udgået.

Produktprogrammet omfatter advarselstavler, forbudstavler, påbudstavler, oplysningstavler samt undertavler.

 • Servicevenlig
 • LED-teknologi
 • Automatisk lysregulering
 • Elektronisk overvåget/fjernkontrol
 • TCP-IP, GSM, GPRS eller RS232/485
 • Høj oppetid
 • Pålidelig datakvalitet
 • Regulerbarhed: tilpasset aktuel situation

For eksempel sikring af skoleveje:

 • Tavlerne tænder og slukker automatisk
 • Kan vise 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 eller 90 km/t (software indstilling)
 • Indbygget GSM/GPRS modem for fjernkontrol og driftsovervågning