000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge trafiksikkerheden og trygheden på vejene. Den skiltede hastighedsbegrænsning bliver oplevet som troværdig i relation til vejstandarden og trafiksituationen.

C55 Classic produktlinjen, som omfatter dynamiske vejtavler i et klassisk design der henvendte sig til dem der foretrækker en identisk udtryksform, uanset om tavlen er statisk eller dynamisk, er udgået af produktionen. Produktprogrammet omfattede advarselstavler, forbudstavler, påbudstavler, oplysningstavler, undertavler samt fartvisere.

Det er muligt at ombygge eksisterende C55 Classic tavler, så de kan tilsluttes CIBOS.

Vejtavlen kunne konfigureres fra centralt hold via enten TCPIP netværksforbindelse, GSM, GPRS eller seriel RS-232/485 kommunikation.

  • Skoleanlæg med hvidt piktogram, hvor hastigheden kan nedsættes til enten 30, 40 eller en anden ønsket hastighed, samt en undertavle med afstandsangivelse, for eksempel 0 - 200.  
  • Derudover kan undertavlen indeholde en tekst på linje 2, med for eksempel Skole eller Børn.  
  • Der er log funktion i alle skiltene så det er muligt at se hvornår skiltene tændte og slukkede.  
  • Ligeledes sendes der en status meddelelse til en given e-mail adresse eller en SMS til mobiltelefon.