000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge sikkerheden og trygheden på f.eks. skoleveje.

Hvad er variable færdselstavler?

De variable tavler, er en del af begrebet ”dynamiske veje”, hvor ny teknik på vejen holder trafikanterne opdaterede, vågne og opmærksomme til gavn for trafiksikkerheden.

Princippet er udover en forbedret synlighed, at skiltningen kun er aktiv når der er skiltning behov. Det betyder, at respekten for de variable skilte er større end for de faste tavler, hvorfor de variable tavler især skal anvendes hvor det er af vital betydning at bilisterne ser og respekterer skiltningen – som f.eks. på skoleveje.

I princippet kan alle slags oplysninger om vind, vejr og trafikforhold videreformidles til trafikanterne gennem strategisk placerede variable informationstavler og variable færdselstavler. Eller sagt på en anden måde – når trafikken og vejr overvåges kontinuerligt med detektorer og spoler i vejbanen, med vejrstationer, radarer og kameraer m.v. – så overlades mindre til tilfældighederne.