000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Formålet med variable tavler med fast piktogram er at formidle budskaber til trafikanterne.

Variable tavler med faste piktogrammer kan tændes og slukkes via kalenderur eller fra central webløsning.

Der findes mange forskellige varianter som forbuds- og advarselstavler med tilhørende undertavle. Som eksempel kan nævnes

 • venstresving forbudt (C.11.2) i myldretid,
 • glatførevarsling (A31),
 • hastighedsbegrænsning (C55),
 • køvarsling (A20),
 • skole (A22) samt
 • kurveforløb (A42).

Variable tavler informerer trafikanterne om årsagen til restriktioner. Forståelse af en relevant og troværdig restriktion er en vigtig forudsætning for, at restriktionen efterleves.

Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge trafiksikkerheden og trygheden på vejene. Den skiltede hastighedsbegrænsning bliver oplevet som troværdig i relation til vejstandarden og trafiksituationen.

Fast piktogram produktlinjen omfatter dynamiske vejtavler, enten som C55 tavle med undertavle, eller som såkaldt kombi-tavle, hvor man kombinerer C55 med undertavle óg en fartviser.

Anvendelsesmuligheder:

 • Skoleveje og veje med daginstitutioner
 • Vejarbejde
 • Borgerhenvendelser
 • Sorte & grå pletter

Fordele:

 • Fartnedsættelse har positiv effekt på trafiksikkerheden
 • Bearbejder trafi kanternes holdning til trafiksikkerhed
 • Display med automatisk lysregulering
 • To funktioner i ét og samme skilt