000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012

Genvej:

 Kontakt os       Kontakt service og support

Salg Vest: 76 43 16 10
Salg Øst: 46 75 72 27

Formålet med vognbanesignaler er at lede trafikken ind i bestemte vognbaner eller standse den.

Vognbanesignaler angiver, om en vognbane er åben for færdsel i den pågældende retning og øger sikkerheden langs vejen, i nærheden af betalingsbomme og f.eks. i nødsituationer i tunneler, hvor signalerne kan give øjeblikkelige oplysninger om vognbanelukninger.

Flere og flere betalingsbomme er udstyret med mono- eller fuld-farve LED skilte for at forbedre servicekvaliteten på en nem og dynamisk måde.

Trafikgennemstrømningen og trafikafviklingen forbedres og hjælper bilister med at vælge deres betalingsmetode hurtigere.

På vejstrækninger med to eller flere vognbaner i samme retning kan vognbanesignaler anvendes til at lede trafikken ind i bestemte vognbaner eller standse den i forbindelse med hændelser, som eksempelvis:

  • kortvarige vejarbejder
  • arbejdskørsel
  • trafikulykker
  • tabte genstande
  • åbning og lukning af nødspor for trafik

På visse vejstrækninger kan vognbanesignaler anvendes til regulering af trafikretningen ved reversible vognbaner, eksempelvis i forbindelse med:

  • Tunnelstrækninger, hvor der er behov for at kunne lukke de normale vognbaner i en given retning, f.eks. ved trafikulykker eller reparationsarbejder.
  • Vejstrækninger, hvor der regelmæssigt optræder kapacitetsproblemer i én retning samtidig med, at der er et kapacitetsoverskud i modsat retning.