Busprioritering

I mange byer ønsker man at prioritere den kollektive trafik i forhold til øvrige trafikanter. En af måderne er at indrette signalanlæg, så det bliver nemmere for busser at komme frem. Dette kan gøres på mange forskellige måder.​

​Ofte er der etableret spoler i vejen, der detekterer busser fra øvrige trafikanter. Når bussen detekteres gives den retning bussen kommer fra en høj prioritering, hvilket vil sige, at den enten bibeholder grønt eller snarest muligt skifter til grønt. Dette fastholdes indtil bussen afmeldes igen på den anden side af krydset eller der er gået længere tid end et på forhånd defineret tidsinterval.

Der er etableret busprioritering som en del af det adaptive signalstyringssystem MOTION i Lyngby og ved Roskildevej. Læs mere om Adaptiv signalstyring her.  

Busprioriteringen kan udbygges med systemer svarende til dem, der er beskrevet under Udrykningsprioritering. Dette giver f.eks. mulighed for at tage bedre højde for, om bussen er forud for køreplanen og ikke skal have så høj prioritet eller om den er bagud og derved skal gives en høj prioritet i signalanlægget.

Flere informationer kan fås ved vore trafikingeniører.
Kontaktoplysninger på vores trafikingeniører/trafiksikkerheds-revisorer:

Kenneth B. Nielsen
Lars H. Jakobsen

VEST​

Skomagervej 2A

DK - 7100 Vejle

Tlf.: +45 76 43 16 10

E-mail: info@its-teknik.dk

ØST

Københavnsvej 265
DK - 4000 Roskilde


Tlf.: +45 46 75 72 27
E-mail: info@its-teknik.dk

​CVR nr. 26862019

​Bank: 7562-1122334 (Jyske Bank)

IBAN nr.: DK4875620001122334

BIC-Kode (SWIFT): JYBADKKK​​