Wavetronix radar

Ægte High Definition

SmartSensor HD er den eneste radar trafik detektor, der tilbyder ægte high definition. Den fungerer ved 2.4 GHz.

SmartSensor HD

  • Måleområde: 76 meter
  • Detekterede vejbaner: op til 22
  • Grafisk bruger interface: Hver SmartSensor har en GUI (grafisk bruger interface), der gør det nemt at konfigurere og administrere sensoren. GUI-softwaren kører på flere platforme, herunder pc'er, bærbare computere og håndholdte enheder, til nem brug ude i marken eller til fjernovervågning.
  • Ikke-invasiv installation: SmartSensor registrerer trafik over jorden. Radaren står i siden af vejen, hvor det er lettere at vedligeholde den og hvor det er sikrere for vejarbejderne. Installation over jorden eliminerer også behovet for afspærringer, som forstyrrer trafikken.
  • Køretøjsbaseret detektering: SmartSensor HD's detekteringer er baseret på køretøjer, ikke på vejbaner, så trafikregistreringen er hele tiden meget præcis, selv om et køretøj skifter bane.
  • Dual radar: SmartSensor HD er i virkeligheden to radarer i et kabinet. Dette sørger for meget præcise kørehastigheder.
  • Afprøvet ydeevne: Tredjeparts studieresultater beviser SmartSensor HD’s nøjagtighed og pålidelighed i en lang række steder rundt omkring i verden, og i en række forskellige driftsbetingelser.

Radaren rapporterer hastighed, længde og klassificering af de enkelte køretøjer. Den registrerer nøjagtigt vognbaneskift af køretøjer.

Digital wave radar

Digital Wave Radar er Wavetronix' patenterede proces til digital generering af et radar signal. For korrekt og stabil drift, skal frekvensmodulerede, kontinuerlig-bølge (FMCW) radarer sende en stabil og fortrinsvis lineær frekvens. Eventuelle afvigelser i lineariteten kan reducere afstandsopløsningen. Endvidere er HD ikke så følsom overfor temperaturændringer.

Dobbelt radar

Med den ægte high definition radar har Wavetronix været i stand til at udvikle et radikalt koncept - flere radarer kombineret i én enhed. SmartSensor HD består af flere radarer, to modtager-antenner placeret ved siden af hinanden med tilstrækkelig plads ind mellem dem til at generere to separate, high definition radarbølger.


SmartSensor HD’s dobbelte radarteknologi gør det muligt at opdage kørselsretningen, hvilket er meget vigtigt for reversible vognbaner. Med to bølger bestemmer HD i hvilken rækkefølge et køretøj passerer gennem de to stråler, hvilket gør det muligt at afgøre, i hvilken retning køretøjet kører uden input fra brugeren.


Ved at måle den tid det tager et køretøj at passere mellem de to antenner inden for en brøkdel af et millisekund, leverer SmartSensor HD en meget nøjagtig måling, der derefter anvendes til at beregne det enkelte køretøjs hastighed.

Køretøjsbaseret registrering

Præcis køretøjsregistrering betyder, at hver enkelt køretøj registreres og at dens hastighed, varighed, længde og baneplacering bliver målt præcist.

SmartSensor HD registrerer køretøjer og tildeler dem derefter til den vejbane der er tættest. Som et resultat heraf bliver selv vejbaneskiftende køretøjer nøjagtigt registreret. Dette kaldes køretøj-baseret registrering, og dette er muligt på grund af SmartSensor HD’s højopløsningsradar. Ved spoler er der risiko for, at vognbaneskiftere vil blive talt to gange, én gang i hver bane.

Køretøjets hastighed

De to bølger som SmartSensor HD genererer sendes parallelt med hinanden og skaber noget der ligner et dobbelt kredsløb. Dette gør SmartSensor HD meget konkurrencedygtig mht. kørehastighedernes nøjagtighed. Algoritmer måler den tid det tager et køretøj at passere fra den ene bølge til den næste bølge. Dette resulterer i meget nøjagtige hastighedsmålinger og mere præcise køretøjsklassifikationer.

Konsekvente vognbanedata

SmartSensor HD vil pålideligt registrere trafik under forskellige forhold og levere konsekvente vognbanedata.

Eftersom SmartSensor HD starter med nøjagtige køretøjsdata, er de akkumulerede vognbanedata meget præcise. 

Autokonfiguration

Køretøjsregistrering vises automatisk på skærmen i konfigurationen af banerne, og auto-konfigurerede baner vises i højre sidebjælke på skærmen. Disse vejbaner kan kopieres til redigerings-området og kan derefter gemmes i sensoren ved at klikke på siden. Banerne kan kopieres en ad gangen, eller som en gruppe. Retning, bredde og afstand registreres automatisk, men hvis en bruger vil have mere kontrol, kan vedkommende manuelt justere baneoplysninger, herunder tilføjelse og sletning af vejbaner, navngive dem og bestemme om banen er aktiv eller ej. Brugere kan angive at vise køretøjer på det målte område, eller i den vognbane som de er tildelt.

VEST​

Skomagervej 2A

DK - 7100 Vejle

Tlf.: +45 76 43 16 10

E-mail: info@its-teknik.dk

ØST

Københavnsvej 265
DK - 4000 Roskilde


Tlf.: +45 46 75 72 27
E-mail: info@its-teknik.dk

​CVR nr. 26862019

​Bank: 7562-1122334 (Jyske Bank)

IBAN nr.: DK4875620001122334

BIC-Kode (SWIFT): JYBADKKK​​