Trafiktællinger

Lad os udføre dine trafiktællinger!

Formålet med trafiktællinger er

  • trafiksikkerhedsvurderinger
  • i forbindelse med kommunens behandling af klagesager
  • vurdering af hastigheder
  • (hastigheds)kampagner
  • lokalplaner
  • skolevejsundersøgelser
  • trafikhandlingsplaner
  • trafiksikkerhedsplaner
  • at følge trafikudviklingen
  • at kunne prioritere vej-investeringer og vej-vedligeholdelse

Kommuner foretager som en del af deres funktion løbende tællinger af trafikken på vejnettet.

Trafiktællinger foretages på nøglelokaliteter, hvor der tælles hvert år. Herudover finder ad hoc tællinger sted, hvor behovet for nye tiltag i forhold til trafiksikkerheden skal undersøges.

Trafiktællinger kan være midlertidige, eller permanente, hvilket vil sige at der tælles på de samme lokaliteter hele året rundt.

ITS Teknik tilbyder forskellige typer af udstyr til gennemførelse af trafiktællinger. Vi tilbyder udstyr, der registrerer køretøjer enten ved nedfræsede spoler i vejbanen eller ved slanger


som udlægges på vejbanen. Køretøjerne klassificeres i grupper. Typisk registreres køretøjernes hastighed i forbindelse med tællingen.

VEST​

Skomagervej 2A

DK - 7100 Vejle

Tlf.: +45 76 43 16 10

E-mail: info@its-teknik.dk

ØST

Københavnsvej 265
DK - 4000 Roskilde


Tlf.: +45 46 75 72 27
E-mail: info@its-teknik.dk

​CVR nr. 26862019

​Bank: 7562-1122334 (Jyske Bank)

IBAN nr.: DK4875620001122334

BIC-Kode (SWIFT): JYBADKKK​​