Trafiksikkerhed

Installation af ITS-udstyr højner trafiksikkerheden i byerne og på landet, og er medvirkende til en reduktion af ulykker, bl.a. igennem informations- og advarselssystemer.

ITS Teknik A/S producerer og leverer forskellige løsninger af ITS-udstyr til at hæve trafiksikkerheden.​

Cyklistløsninger:

Der er mange cyklister i Danmark. ITS Teknik tilbyder Cyklistløsninger for at undgå højresvingsulykker (når en lastbil drejer til højre og overser cyklisten der kører lige ud), samt advarselstavler (f.eks. krydsende cyklister). Endvidere kan man ved hjælp af ledelys gøre cykelstien mere synlig (solcellemarkeringslys).

Fartvisere:

Fortæl bilisten at han/hun kører for stærkt, og straks fjerner enhver fornuftig bilist foden fra speederen og anlægger et mere fornuftigt tempo - og det virker. ITS Teknik tilbyder Fartvisere der passer til ethvert behov.

Kryds i åbent land:

Kryds i åbent land øger trafiksikkerheden ved regulering af hastigheden på en overordnet vej, når der er trafikanter på vej til eller fra en mindre trafikeret sidevej.

​Skolesikringsanlæg:

Disse anlæg sikrer trafikken ved skolerne og dæmper fartsyndere. ITS Teknik tilbyder alt fra Skolepatruljelys til variable C55 Variable tavler eller GuideLine Fartviser (C55 og fartviser).

Variable tavler:

Princippet er udover en forbedret synlighed, at skiltningen kun er aktiv når der er behov for skiltning. Det betyder, at respekten for de variable skilte er større end for de faste tavler, hvorfor de variable tavler især skal anvendes hvor det er af vital betydning at bilisterne ser og respekterer skiltningen. ITS Teknik tilbyder mange Variable tavler: skolesikring, vognbanesignaler, variable portaltavler, kryds i åbent land, spøgelsesbilistadvarsel og køvarsling.​

ITS Teknik leverer også udstyr til:​

ATK:

Automatisk Trafik Kontrol (ATK) bidrager til forebyggelse af ulykker vha. fartnedsættelse.

Køvarsling:

Trafikledelsessystem der øger både sikkerheden og fremkommeligheden. Køvarsling er medvirkende til at undgå bagende kollisioner ved at synliggøre oversigtsforholdene.

Ledelys:

Ledelys, lysbrikker, vognbanelys etc. - der er mange navne for lysbrikker og ledelys. Ledelys er punktlys (enkelt- eller dobbeltrettet), der nedfældes i kørebanen og som kan benyttes til mange forskellige former for afmærkning, f.eks. ved farlige kurver, vejarbejde, tunneller, overledninger osv.

​​Rampedosering:

Rampedosering sikrer, at der ikke kommer flere biler ind på en overordnet vej end den har kapacitet til. Kan også bruges til at dosere trafikkens kørsel ved ensrettede ramper til parkeringskælder.

Spøgelsesbilistadvarsel:

Når en bilist kører i den forkerte retning ned mod motorvejen, kan det resultere i alvorlige uheld.

ITS Teknik tilbyder et Spøgelsesbilist advarselssystem, der detekterer fejlkørslen og advarer ​bilisten via blinkende lys.

​Torontoanlæg:

Torontoanlæg - blinkende gule lanterner - gør bilister opmærksomme på et fodgængerfelt.

VEST​

Skomagervej 2A

DK - 7100 Vejle

Tlf.: +45 76 43 16 10

E-mail: info@its-teknik.dk

ØST

Københavnsvej 265
DK - 4000 Roskilde


Tlf.: +45 46 75 72 27
E-mail: info@its-teknik.dk

​CVR nr. 26862019

​Bank: 7562-1122334 (Jyske Bank)

IBAN nr.: DK4875620001122334

BIC-Kode (SWIFT): JYBADKKK​​