Kryds i åbent land

Kryds i åbent land øger trafiksikkerheden ved regulering af hastigheden på en overordnet vej, når der er trafikanter på vej til eller fra en mindre trafikeret sidevej.

Hastigheden reguleres ved opsætning af variable hastighedstavler, som aktiveres via detektorer på sidevejene.

Da tavlerne kun tændes, når der er trafik fra sidevejene, og dermed er tilpasset til den aktuelle situation, bliver budskabet oplevet som mere troværdigt, end ved en permanent hastighedsregulering.

Systemet anvendes primært i to tilfælde:

  • ​Ved udkørsel fra sekundærvej til primærvej.
  • ​Ved venstresving fra primærvej til sekundærvej.

Til Kryds i åbent land tilbyder vi variable tavler med fast piktogram eller vor egen Guideline Flex tavle.

VEST​

Skomagervej 2A

DK - 7100 Vejle

Tlf.: +45 76 43 16 10

E-mail: info@its-teknik.dk

ØST

Københavnsvej 265
DK - 4000 Roskilde


Tlf.: +45 46 75 72 27
E-mail: info@its-teknik.dk

​CVR nr. 26862019

​Bank: 7562-1122334 (Jyske Bank)

IBAN nr.: DK4875620001122334

BIC-Kode (SWIFT): JYBADKKK​​