Variable tavler

Variable færdselstavler er et effektivt middel til at øge informationsniveauet, sikkerheden og trygheden i trafikken.

Udover en forbedret synlighed, øges trafikanternes respekt for den aktuelle skiltning ved, at denne kun er aktiv når der er behov herfor. Det betyder, at de variable tavler især skal anvendes hvor det er af vital betydning at bilisterne ser og respekterer skiltningen – som f.eks. på skoleveje.

I princippet kan alle slags oplysninger om vind, vejr og trafikforhold videreformidles til trafikanterne gennem strategisk placerede variable informationstavler og variable færdselstavler. Eller sagt på en anden måde – når trafikken og vejr overvåges kontinuerligt med detektorer og spoler i vejbanen, med vejrstationer, radarer og kameraer m.v. – så overlades mindre til tilfældighederne.

På de mindre veje, byveje og landeveje er det især oplysninger om de lokale trafikforhold og især de kritiske steder, der ofte kendes på forhånd, som der kan tages fat på med den dynamiske skiltning.

Mulighederne er i ubegrænsede, men oplagte steder, hvor variable færdselstavler med fordel kan anvendes er farlige vejkryds og kurver, fodgængerfelter, bymidte med gennemfartstrafik, samt ved sportspladser, institutioner og skoleveje.

Produktprogrammet omfatter advarselstavler, forbudstavler, påbudstavler, oplysningstavler, undertavler samt fartvisere. 

VEST​

Skomagervej 2A

DK - 7100 Vejle

Tlf.: +45 76 43 16 10

E-mail: info@its-teknik.dk

ØST

Københavnsvej 265
DK - 4000 Roskilde


Tlf.: +45 46 75 72 27
E-mail: info@its-teknik.dk

​CVR nr. 26862019

​Bank: 7562-1122334 (Jyske Bank)

IBAN nr.: DK4875620001122334

BIC-Kode (SWIFT): JYBADKKK​​