Vognbanesignaler

Formålet med vognbanesignaler er at lede trafikken ind i bestemte vognbaner eller standse den.

Vognbanesignaler angiver, om en vognbane er åben for færdsel i den pågældende retning og øger sikkerheden langs vejen, i nærheden af betalingsbomme og f.eks. i nødsituationer i tunneler, hvor signalerne kan give øjeblikkelige oplysninger om vognbanelukninger.

Trafikgennemstrømningen og trafikafviklingen forbedres og hjælper bilister med at vælge deres betalingsmetode hurtigere.

På vejstrækninger med to eller flere vognbaner i samme retning kan vognbanesignaler anvendes til at lede trafikken ind i bestemte vognbaner eller standse den i forbindelse med særlige hændelser, f.eks. ved kortvarige vejarbejder, arbejdskørsel, trafikulykker, tabte genstande, åbning og lukning af nødspor for trafik.

På visse vejstrækninger kan vognbanesignaler anvendes til regulering af trafikretningen ved reversible vognbaner, eksempelvis hvor der regelmæssigt optræder kapacitetsproblemer i én retning samtidig med, at der er et kapacitetsoverskud i modsat retning, eller ved uheld i tunneller.

VEST​

Skomagervej 2A

DK - 7100 Vejle

Tlf.: +45 76 43 16 10

E-mail: info@its-teknik.dk

ØST

Københavnsvej 265
DK - 4000 Roskilde


Tlf.: +45 46 75 72 27
E-mail: info@its-teknik.dk

​CVR nr. 26862019

​Bank: 7562-1122334 (Jyske Bank)

IBAN nr.: DK4875620001122334

BIC-Kode (SWIFT): JYBADKKK​​