Cyklisme er i medvind

Daglig bevægelse har stor betydning for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme og for vores mentale trivsel. Bevægelse bidrager til velvære og energi. Der stilles også større krav til sikker og hurtig afvikling af trafikken for det stigende antal cyklister – især i de større byer.

ITS Teknik har mange års erfaring med løsninger specifikt målrettet til en hurtig og ikke mindst sikker afvikling af cykeltrafikken i større byområder.

Cykelgrønbølge

ITS Teknik tilbyder forskellige løsninger der giver information om cyklisternes cykelgrønbølge.

Det kan være information til cyklisterne om, hvilken hastighed, de skal holde for at nå over for grønt, eller via nedstøbte løbelys i cykelstien, som viser, om cyklisten kan nå sikkert over krydset.

Cyklistprioritering

For at prioritere cykeltrafik højere end biltrafik og for at give cyklisterne en god oplevelse af fremkommelighed i trafikken, tilbyder ITS Teknik en cyklistprioriteringsløsning.

Cyklistprioritering kan etableres i et signalanlæg for at forbedre cyklisternes fremkommelighed. Cyklisterne “vægtes” dermed højere i signalreguleringen og vil opleve at få hurtigere grønt lys og i længere tid.

Krydsende cyklister

Når cyklister skal krydse kørebanen er der risiko for ulykker.

For at gøre trafikanterne ekstra opmærksomme på, hvor en cykelsti ophører eller hvor cyklister krydser kørebanen, kan man opstille en variabel advarselstavle (fx A99 eller A21) med en undertavle med teksten ”krydsende cyklister”, eller strækningslængde.

Den variable tavle kan enten tidsstyres eller aktiveres af trafik på cykelstien.

Højresvingsløsninger

Formålet med højresvingsløsninger er at reducere risikoen for ulykker mellem cyklister og højresvingende lastbiler.

Ulykker med højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister har ofte alvorlige konsekvenser for cyklisten. Intelligente Trafik Systemer skal reducere risikoen for ulykker mellem cyklister og højresvingende lastbiler i signalregulerede vejkryds.

ITS Teknik A/S tilbyder en elegant løsning med lys i cykelstien til bekæmpelse af højresvingsulykker.

En række blinkende LED lyssøm lægges ned langs cykelstiens yderside. Højresvingende bilister kan i deres sidespejl se lamperne, der blinker når der er cyklister på cykelstien på vej ud i krydset, og bilisten venter dermed med at dreje til højre, indtil cyklisten er passeret.

Lysene slukkes automatisk, når der enten ikke er cyklister i nærheden af krydset, eller når der er blevet rødt for cyklisterne.

Solcellemarkeringslys​

På cykelstier i det åbne land, eller hvor der ikke er belysning af cykelstien, kan synligheden af denne forbedres ved installering af markeringslys langs kanten.

Derved kan cyklisterne blive orienteret om cykelstiens forløb om natten og i dårligt og usigtbart vejr.

Markeringslysene er med solceller, og kræver derfor ingen installation af el.

maj 11, 2021

Hos ITS Teknik har seniorer lyst til at fortsætte arbejdslivet

ITS Tekniks medarbejdere er dybt optagede af deres arbejdsopgaver. Desuden oplever seniorerne en ånd i virksomheden, som giver dem lyst til at følge med i...
marts 26, 2021

Stjerner, bananer og jyske replikker skal forbedre trafiksikkerheden

ITS Teknik har været en del af et innovativt projekt i Thy, der skal få bilisterne til at sænke farten. De to kunstnere Ejdrup &...
marts 2, 2021

ITS Teknik søger projekttekniker til etablering af 63 signalanlæg til Københavns nye letbane

Vi søger En trafiksignaltekniker med stort overblik, der ønsker at være med til at gennemføre vore mange signalprojekter på Sjælland – herunder 63 nye signalanlæg...
november 18, 2020

Fra elektronisk musik til trafikovervågning

Tobias Aunbøl har brug for sine færdigheder både fra sit studie og sine hobbies i sit job som programmør hos ITS Teknik, hvor han blandt...