Parkering

Reduktion af parkeringssøgende trafik i den indre by er en vigtig opgave for trafikplanlæggere. Vores parkerings-vejvisningssystemer yder en værdifuld support til denne opgave.

Op til 40 procent af trafikken i indre by er forårsaget af parkeringssøgende bilister – selv uden for myldretiden. På lørdage før jul kan omfanget stige til 90 procent og give anledning til trafikpropper. Hvis I gør information om frie parkeringspladser tilgængelig ved byens større indfaldsveje, vil det reducere den parkeringssøgende trafik betydeligt.

ITS Teknik tager højde for den slags gensidig afhængighed.

P-vejvisning

Vores P-vejvisningssystemer, vores trafikstyring og driftssystemer er koordinerede for at sikre det optimale samspil.

Vi tilbyder dokumenterede løsninger, hvor bilisterne pålideligt, via den korteste rute, bliver dirigeret til den nærmeste ledige parkeringsplads. Herved reduceres den parkeringssøgende trafik og udnyttelsen af kostbare parkeringspladser optimeres.

ITS Teknik rådgiver om og leverer komplette parkeringsløsninger til både åbne P-pladser og til P-huse eller P-kældre.

Vores parkeringsløsninger bygger på det modulopbyggede og fleksible parkeringssystem ITS Park, som tilpasses det konkrete behov.

Vores modulopbyggede struktur betyder bl.a. at systemet kan idriftsættes på en enkelt eller få P-områder og senere udbygges til at omfatte flere anlæg.

En parkeringsløsning fra ITS Teknik omfatter tælling af ind- og udkørende køretøjer på det enkelte P-område og via vores parkeringssystem ITS Park samles disse data, og information om antal ledige pladser vises på tilsluttede informationstavler.

ITS Park system

Vores ITS Park system kan også modtage og aflevere data via et API.

Detektering af køretøjer sker eksempelvis via spoler, videokameraer, nummerpladekameraer (ANPR) eller Single Space Detektering (SSD) i eller over den enkelte P-bås.

P-vejvisning af bilister til ledige pladser sker via dynamiske P-vejvisningsskilte, som opstilles strategisk i forhold til P-pladserne, så bilisterne informeres omkring belægningsniveauet i god tid, hvilket giver dem mulighed for at planlægge deres rute og nå deres bestemmelsessted på den kortest mulige tid.

På større P-pladser og ved P-huse kan der evt. opstilles en parkeringspylon, som viser antal ledige pladser i et navngivet område eller på en etage.

Inden døre i P-huse kan vi levere mindre tavler som viser til ledige områder i huset, eller vise optagne og ledige pladser med Single Space Detektering (SSD) over hver bås. Installation af SSD kombineret med interne vej-visningsskilte, skåner miljøet og øger brugertilfredsheden markant.

SSD kan leveres i flere udgaver med mulighed for integrerede lysdioder at indikere om pladsen er ledig, optaget, reserveret eller henholdt som handicap-plads.

marts 15, 2022

Færre uheld og bedre trafikflow med variable tavler

På Hillerødvej – forlængelsen af Hillerødmotorvejen – der snor sig mellem Hillerød og Helsinge, er der gennem årene sket uforholdsmæssigt mange uheld som følge af...
maj 21, 2021

Fuldgrafiske P-tavler i Nyborg viser vej til ledig parkering

Nyborg Kommunes fuldgrafiske P-tavler viser vej til ledige P-pladser. Men de kommer også til at fungere som informationstavler, når Nyborg i 2022 bliver et af...
maj 11, 2021

Hos ITS Teknik har seniorer lyst til at fortsætte arbejdslivet

ITS Tekniks medarbejdere er dybt optagede af deres arbejdsopgaver. Desuden oplever seniorerne en ånd i virksomheden, som giver dem lyst til at følge med i...
marts 26, 2021

Stjerner, bananer og jyske replikker skal forbedre trafiksikkerheden

ITS Teknik har været en del af et innovativt projekt i Thy, der skal få bilisterne til at sænke farten. De to kunstnere Ejdrup &...