Trafikregistrering

Et godt kendskab til sammensætning, størrelse og fordeling af trafikken, er en væsentlig forudsætning for at arbejde med trafiksikkerhed, trafikafvikling, vejprojektering og vejdrift.

Registreringer af trafik

ITS Teknik sælger og installerer enhver form for materiel til midlertidige og permanente registreringer af enhver slags trafik. Vi kan levere tælleudstyr, som indsamler data enten via spoler, slanger eller radardetektering, bl.a. tællemaskiner fra Marksman, MetroCount og DataCollect, samt vores egne ITS-Count tællestationer.

Samtidig tilbyder ITS Teknik som entreprisearbejde at forestå permanente og ad hoc trafiktællinger. De indsamlede data herfra indeholder køretøjsklassificering, hastighed samt kørselsretning, og dataene kan leveres i forskellige formater.

Cykeltællinger er et redskab der kan give et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind med cykelstier og cykelpolitik, og hvor det kan betale sig. Cykeltællingernes statistik giver mulighed for at sammenligne sig med andre byer.

Cyklisterne kan tælles enten via midlertidige slangetællinger eller ved mere permanente tællinger via et cykelbarometer eller et tælleskab.

Vi rådgiver om trafiktællinger på ethvert niveau og tilbyder at udarbejde tælleplaner til alle formål.

System til registrering af rejsetider

ITS Teknik leverer et system baseret på Floating Car Data (FCD), hvor rejsetiden for strækninger indsamles i intervaller, der kan defineres afhængig af tid på døgnet. Data kan enten bruges som input i trafikplanlægningen ved før- og efteranalyser eller til at rutevejlede trafikanter i forhold til f.eks. hurtigste rute til centrum af byen. Systemet er fleksibelt, så den enkelte trafikplanlægger selv kan definere de strækninger der ønskes data fra.

Kunstig intelligens til tællinger af bl.a. cyklister og fodgængere

Tælling af cyklister kan være en udfordring, hvis de ankommer i større grupper. Ved anvendelse af et videokamera og efterfølgende brug af kunstig intelligens kan dette klares for både cyklister og fodgængere. Løsningen kan også anvendes til at tælle køretøjer.

Weigh-in-motion: Dynamisk vægtstation installeret I kørebanen.

En stigende varetransport og trafiktæthed medfører en forøget og mere intens belastning af vejnettet og infrastrukturen. Ved at overvåge trafikken og belastningen på vejene, kan vejmyndighederne være på forkant med forebyggende vedligeholdelse af vejnettet.

Med avancerede og certificerede Weigh-In-Motion (WIM) systemer fra ITS Teknik kan vejmyndigheden indsamle og behandle trafikdata uden indflydelse på trafikstrømmen.

De indsamlede data om trafikmængde, akselbelastning og totalvægt letter identifikationen af overbelastede køretøjer og hjælper således til mindre slitage på vejnettet og forøget trafiksikkerhed.

ITS Teknik har stor erfaring med såvel installation som vedligeholdelse og kalibrering af WIM-systemer.

ANPR / nummerpladekamera

Kamera til registrering af nummerplader bliver i stigende grad anvendt til tælling af køretøjer. Det kan være ind- og udkørende trafik fra et parkeringsområde, adgangskontrol til et lukket område eller i et givet tværsnit.
maj 14, 2024

Nyt innovativt signalanlæg hjælper Roskilde imod en bæredygtig fremtid

I Roskilde har man taget et stort skridt fremad inden for bæredygtighed samt sikker infrastruktur med indvielsen af Sjællands første 24 Volts signalanlæg. Dette avancerede...
august 16, 2022

Med ITS Teknik på cykel i Havana

Hos ITS Teknik har vi en ambition om at drive en forretning, hvor der også er plads til at fokusere på verdenen omkring os, og...
april 4, 2022

Godt samarbejde har sikret fremdriften

Hovedstadens Letbane er ikke alene historien om Danmarks største letbaneprojekt. Når letbanen, der forbinder Lyngby og Ishøj, efter planen åbner i 2025 vil der på...
marts 15, 2022

Færre uheld og bedre trafikflow med variable tavler

På Hillerødvej – forlængelsen af Hillerødmotorvejen – der snor sig mellem Hillerød og Helsinge, er der gennem årene sket uforholdsmæssigt mange uheld som følge af...