Trafikregistrering

Et godt kendskab til sammensætning, størrelse og fordeling af trafikken, er en væsentlig forudsætning for at arbejde med trafiksikkerhed, trafikafvikling, vejprojektering og vejdrift.

Registreringer af trafik

ITS Teknik sælger og installerer enhver form for materiel til midlertidige og permanente registreringer af enhver slags trafik. Vi kan levere tælleudstyr, som indsamler data enten via spoler, slanger eller radardetektering, bl.a. tællemaskiner fra Marksman, MetroCount og DataCollect, samt vores egne ITS-Count tællestationer.

Samtidig tilbyder ITS Teknik som entreprisearbejde at forestå permanente og ad hoc trafiktællinger. De indsamlede data herfra indeholder køretøjsklassificering, hastighed samt kørselsretning, og dataene kan leveres i forskellige formater.

Cykeltællinger er et redskab der kan give et fingerpeg om, hvor der skal sættes ind med cykelstier og cykelpolitik, og hvor det kan betale sig. Cykeltællingernes statistik giver mulighed for at sammenligne sig med andre byer.

Cyklisterne kan tælles enten via midlertidige slangetællinger eller ved mere permanente tællinger via et cykelbarometer eller et tælleskab.

Vi rådgiver om trafiktællinger på ethvert niveau og tilbyder at udarbejde tælleplaner til alle formål.

System til registrering af rejsetider

ITS Teknik leverer et system baseret på Floating Car Data (FCD), hvor rejsetiden for strækninger indsamles i intervaller, der kan defineres afhængig af tid på døgnet. Data kan enten bruges som input i trafikplanlægningen ved før- og efteranalyser eller til at rutevejlede trafikanter i forhold til f.eks. hurtigste rute til centrum af byen. Systemet er fleksibelt, så den enkelte trafikplanlægger selv kan definere de strækninger der ønskes data fra.

Kunstig intelligens til tællinger af bl.a. cyklister og fodgængere

Tælling af cyklister kan være en udfordring, hvis de ankommer i større grupper. Ved anvendelse af et videokamera og efterfølgende brug af kunstig intelligens kan dette klares for både cyklister og fodgængere. Løsningen kan også anvendes til at tælle køretøjer.

Weigh-in-motion: Dynamisk vægtstation installeret I kørebanen.

En stigende varetransport og trafiktæthed medfører en forøget og mere intens belastning af vejnettet og infrastrukturen. Ved at overvåge trafikken og belastningen på vejene, kan vejmyndighederne være på forkant med forebyggende vedligeholdelse af vejnettet.

Med avancerede og certificerede Weigh-In-Motion (WIM) systemer fra ITS Teknik kan vejmyndigheden indsamle og behandle trafikdata uden indflydelse på trafikstrømmen.

De indsamlede data om trafikmængde, akselbelastning og totalvægt letter identifikationen af overbelastede køretøjer og hjælper således til mindre slitage på vejnettet og forøget trafiksikkerhed.

ITS Teknik har stor erfaring med såvel installation som vedligeholdelse og kalibrering af WIM-systemer.

ANPR / nummerpladekamera

Kamera til registrering af nummerplader bliver i stigende grad anvendt til tælling af køretøjer. Det kan være ind- og udkørende trafik fra et parkeringsområde, adgangskontrol til et lukket område eller i et givet tværsnit.
november 18, 2020

Fra elektronisk musik til trafikovervågning

Tobias Aunbøl har brug for sine færdigheder både fra sit studie og sine hobbies i sit job som programmør hos ITS Teknik, hvor han blandt...
september 10, 2020

Horsens bekæmper trængsel med Smart City-løsning

Horsens Kommune nudger byens bilister til at vælge hurtigere ruter via et nyt rejsetidssystem leveret af ITS Teknik. Systemet baserer sig på live trafikdata –...
juni 15, 2020

​Millionkontrakt i hus: Specialister i trafiksikkerhed skal levere alle signalanlæg til Hovedstadens Letbane

På foto ses fra venstre: Patrik Magnusson, Hovedstadens Letbane;  Erik Skotting, Hovedstadens Letbane; Per Hedelund, ITS Teknik; Lars Hougaard Jakobsen, ITS Teknik og Peter Lerche...
maj 7, 2020

P-plads i Køge med nummerpladeregistrering og bomsystem

​Personaleparkeringen ved Køge Rådhus har fået sig en makeover. ITS Teknik er en garvet spiller, når det kommer til parkeringsløsninger og installation af separate bomsystemer...