Godt samarbejde har sikret fremdriften

Hovedstadens Letbane er ikke alene historien om Danmarks største letbaneprojekt. Når letbanen, der forbinder Lyngby og Ishøj, efter planen åbner i 2025 vil der på den 28 km lange strækning være mindst 66 signalanlæg, hvor banen krydser skærende veje.

Hovedvejskrydset i Glostrup er et af de største og mest komplicerede af de 66 signalanlæg, og det er også det første, der er blevet færdigt og er kommet i drift på den nye letbane.

Signalanlægget i Glostrup kom i drift 13. januar i år efter 12 ugers etableringsarbejde. Etableringen kunne holdes nede på 12 uger takket være grundig forberedelse og planlægning. Desuden kommer det første anlæg også til at danne skole for de kommende:

”Anlægget er et af de absolut største og mest komplicerede anlæg på hele letbanen, og derfor har vi brugt det som vores POC-kryds, altså Proof Of Concept,” siger senior projektleder Nicolaj Trane fra ITS Teknik og fortsætter:

”Vi har brugt mere end et år på projektering her i Glostrup. Alt er blevet trykprøvet, rettet til og testet. Alt lige fra tidsplaner til samspillet mellem teknik og software. Og det virker. Nu har vi en skabelon, som kan bruges ved de kommende anlæg. Hvor lang tid skal vi bruge, hvad skal vi være opmærksomme på osv.”

Projektleder Peter Mytting Hansen fra Per Aarsleff A/S tilføjer, at der ved arbejdet med hovedvejskrydset i Glostrup har været en meget stejl læringskurve, hvor man stort set er stødt på alle de udfordringer, man kan forestille sig – og nogle stykker, man ikke kunne forestille sig:

”Det er jo et ret stort anlæg med 24 signalstandere. Men vi er også allesammen blevet mange værdifulde erfaringer rigere, når vi nu fortsætter videre til de resterende signalanlæg,” siger han.

Udfordringer med at synkronisere entreprenør- og installationsarbejdet

Mens ITS Teknik har ansvaret for at levere det materiel, der skal fungere over jorden, er det en række store danske entreprenører, heriblandt Aarsleff, der står for entreprenørarbejdet under jorden. Og netop arbejdet under jorden, bød på nogle uventede udfordringer.

”Vi havde en forestilling om, at vi kunne faseinddele ITS Tekniks arbejde med etableringen af signalanlægget, så det matchede med faserne i vores eget arbejde. Altså lave fx tre standere klar til ITS Teknik, der så kunne trække kabler, dernæst tre mere osv.,” siger Peter Mytting Hansen og forklarer:

”Men det viste sig hurtigt, at det teknisk var meget vanskeligt og at der var stor risiko for, at kabler og andre materialer ville blive stjålet eller beskadiget. Så i stedet blev det sådan, at først når alle signalstandere og trækrør var blevet lavet færdige, så kunne ITS Teknik trække kabler til alle 24 signalstandere på én gang. Den erfaring tager vi med os videre, så i de næste kryds laver vi simpelthen midlertidige kabelbrønde til de nye signalstandere, så vi ikke behøver at skulle grave mere end en gang.”

God sparring binder hardware og software sammen

Mens ITS Teknik leverer hardwaren til signalanlæggene, er det ingeniørvirksomheden COWI, der laver programmeringen (softwaren). Programmeringen baserer sig på åbne og standardiserede programrutiner, der kan køre på forskellige platforme, og Hovedstadens Letbane er det største sammenhængende projekt, det bruges på i Danmark.

Trafikingeniør hos COWI Bjørn Weitemeyer, har siden 2014 arbejdet med letbaneprojektet. Han kan også genkende billedet af, at selv nok så gode planer ikke altid matcher mødet med virkeligheden.

”I så stort et projekt kan man være ret sikker på at møde udfordringer, når man bevæger sig fra teori og planlægning til praksis og udførelse,” siger Bjørn Weitemeyer og fortsætter:

”Jeg tror, det har været vigtigt for os alle, at vi i projektet har opbygget et rigtig godt sparringsforhold med hinanden. For eksempel fik ITS Teknik fra start adgang til vores programmer til styresystemerne og har så kommenteret på dem, hvorefter vi har tilrettet dem. Det betyder, at vi har kodet nogle ekstra rutiner i trafikstyringsprogrammet, der så lægges ind i de kommende kryds.”

Et godt samarbejde skal sikre fremdriften

I ethvert projekt kan der opstå udfordringer med forskellige grænseflader. Derfor er det en væsentlig opgave for ITS Teknik at medvirke til at sikre et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de øvrige entreprenører.

”Jeg oplever, at vi har et forbilledligt samarbejde,” siger Nicolaj Trane og uddyber: ”Jeg synes, at vi allesammen har en god forståelse for hinandens arbejde. Det betyder også meget, at vi i Hovedstadens Letbane har en meget professionel bygherre, der er i stand til at sikre en god stemning i projektet.”

Peter Mytting Hansen tilslutter sig denne oplevelse: ”Herude i marken har vi et virkeligt konstruktivt samarbejde. Og ikke mindst Nicolaj og ITS Teknik går på med krum hals for at løse tingene.”

En god begyndelse i Glostrup

Med hovedvejskrydset i Glostrup færdigt er der høstet en mængde værdifulde erfaringer, som kommer i brug ved de kommende 65 signalanlæg. De første steder, hvor vi får glæde af erfaringerne, er i Rødovre og Herlev, hvor gravearbejdet snart går i gang. Og så kører det ellers som perler på en snor, 28 km gennem Hovedstadsområdet. Indtil det sidste signalanlæg står færdigt i 2025.

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Nyhedsoversigten

Øvrige nyheder

Nyheder

Nyt innovativt signalanlæg hjælper Roskilde imod en bæredygtig fremtid

I Roskilde har man taget et stort skridt fremad inden for bæredygtighed samt sikker infrastruktur med indvielsen af Sjællands første …

Jobopslag

Vi søger en servicetekniker til Roskilde

Vil du være en del af en dansk virksomhed hvor medarbejdernes trivsel og kundernes glæde er i førersædet? Som tekniker …