Service & Support

Serviceafdelingen er første stop ved spørgsmål og tekniske problemer med alle typer udstyr og software fra ITS Teknik A/S. Vi tilbyder service ad hoc eller ved oprettelse af forskellige former for serviceaftaler, der omhandler alt fra et enkelt årseftersyn til en samlet drifts- og vedligeholdelsesaftale.

Installation

Serviceafdelingen råder over eget entreprenørmateriel og uddannede montører, der er certificerede til at udføre alle typer arbejde på vejene.

Tilbehør & reservedele

ITS Teknik A/S er leveringsdygtig i enhver form for tilbehør i meget høj kvalitet. Samtidig opretholdes et lager af reservedele – også af ældre og mere ukurante dele. Hermed sikres en lang og problemfri levetid af alle leverede produkter.

Udlejning

De fleste typer af udstyr (fx tællemaskiner mv.) kan lejes på fornuftige vilkår for kortere eller længere perioder. Leje af udstyr kan også være et godt middel til at få afklaret, om en given type udstyr passer til et givent formål.

Drift og vedligeholdelsesaftale

Vores serviceafdeling tilbyder drifts- og vedligeholdelsesaftaler på trafiksignalanlæg og alle typer ITS-udstyr. En aftale kan udover forebyggende eftersyn og reparationer også omfatte en døgnvagtsordning på trafiksignalanlæg i hele Danmark.

Trafiktælling

Vi udfører enhver form for maskinelle og manuelle trafiktællinger, herunder tællinger på spoler, slanger, med radar etc. Tællinger kan udføres enten ad hoc eller på længerevarende kontrakter på favorable vilkår.

Hos ITS Teknik kan du tegne en drifts- og vedligeholdelsesaftale på dine tællesteder, både stationære og ad hoc.

Aftalen indebærer, at det fastlægges hvor mange steder, der skal måles på, og hvor mange gange om året på hvert sted. ITS Teknik udfører målingerne og sender enten udskrifter eller filer til dig, eller indrapporterer dem til Mastra. Dine faste trafikstationer kontrolleres hvert år for spolernes funktionsduelighed, stik og/eller bananstik efterses, og hvis det er nødvendigt, udføres eventuelle reparationer hurtigst muligt.

På den måde sikrer du, at dine stationer fungerer, at du får dine målinger til tiden og at dine maskiner kommer ud at arbejde. Du kan også vælge faste perioder på året du vil have udført dine tællinger på, så du nemmere kan sammenligne med tidligere år/målinger.

maj 14, 2024

Nyt innovativt signalanlæg hjælper Roskilde imod en bæredygtig fremtid

I Roskilde har man taget et stort skridt fremad inden for bæredygtighed samt sikker infrastruktur med indvielsen af Sjællands første 24 Volts signalanlæg. Dette avancerede...
august 16, 2022

Med ITS Teknik på cykel i Havana

Hos ITS Teknik har vi en ambition om at drive en forretning, hvor der også er plads til at fokusere på verdenen omkring os, og...
april 4, 2022

Godt samarbejde har sikret fremdriften

Hovedstadens Letbane er ikke alene historien om Danmarks største letbaneprojekt. Når letbanen, der forbinder Lyngby og Ishøj, efter planen åbner i 2025 vil der på...
marts 15, 2022

Færre uheld og bedre trafikflow med variable tavler

På Hillerødvej – forlængelsen af Hillerødmotorvejen – der snor sig mellem Hillerød og Helsinge, er der gennem årene sket uforholdsmæssigt mange uheld som følge af...