Service & Support

Serviceafdelingen er første stop ved spørgsmål og tekniske problemer med alle typer udstyr og software fra ITS Teknik A/S. Vi tilbyder service ad hoc eller ved oprettelse af forskellige former for serviceaftaler, der omhandler alt fra et enkelt årseftersyn til en samlet drifts- og vedligeholdelsesaftale.

Installation

Serviceafdelingen råder over eget entreprenørmateriel og uddannede montører, der er certificerede til at udføre alle typer arbejde på vejene.

Tilbehør & reservedele

ITS Teknik A/S er leveringsdygtig i enhver form for tilbehør i meget høj kvalitet. Samtidig opretholdes et lager af reservedele – også af ældre og mere ukurante dele. Hermed sikres en lang og problemfri levetid af alle leverede produkter.

Udlejning

De fleste typer af udstyr (fx tællemaskiner, mobile fartvisere mv.) kan lejes på fornuftige vilkår for kortere eller længere perioder.
Leje af udstyr kan også være et godt middel til at få afklaret, om en given type udstyr passer til et givent formål.

Drift og vedligeholdelsesaftale

Vores serviceafdeling tilbyder drifts- og vedligeholdelsesaftaler på trafiksignalanlæg og alle typer ITS-udstyr. En aftale kan udover forebyggende eftersyn og reparationer også omfatte en døgnvagtsordning på trafiksignalanlæg i hele Danmark.

Trafiktælling

Vi udfører enhver form for maskinelle og manuelle trafiktællinger, herunder tællinger på spoler, slanger, med radar etc. Tællinger kan udføres enten ad hoc eller på længerevarende kontrakter på favorable vilkår.

Hos ITS Teknik kan du tegne en drifts- og vedligeholdelsesaftale på dine tællesteder, både stationære og ad hoc.

Aftalen indebærer, at det fastlægges hvor mange steder, der skal måles på, og hvor mange gange om året på hvert sted. ITS Teknik udfører målingerne og sender enten udskrifter eller filer til dig, eller indrapporterer dem til Mastra. Dine faste trafikstationer kontrolleres hvert år for spolernes funktionsduelighed, stik og/eller bananstik efterses, og hvis det er nødvendigt, udføres eventuelle reparationer hurtigst muligt.

På den måde sikrer du, at dine stationer fungerer, at du får dine målinger til tiden og at dine maskiner kommer ud at arbejde. Du kan også vælge faste perioder på året du vil have udført dine tællinger på, så du nemmere kan sammenligne med tidligere år/målinger.

juni 15, 2020

​Millionkontrakt i hus: Specialister i trafiksikkerhed skal levere alle signalanlæg til Hovedstadens Letbane

På foto ses fra venstre: Patrik Magnusson, Hovedstadens Letbane;  Erik Skotting, Hovedstadens Letbane; Per Hedelund, ITS Teknik; Lars Hougaard Jakobsen, ITS Teknik og Peter Lerche...
maj 7, 2020

P-plads i Køge med nummerpladeregistrering og bomsystem

​Personaleparkeringen ved Køge Rådhus har fået sig en makeover. ITS Teknik er en garvet spiller, når det kommer til parkeringsløsninger og installation af separate bomsystemer...
marts 30, 2020

Ny kamerateknologi tæller både fodgængere og cyklister​

ITS Teknik har for første gang i Danmark installeret et cykelbarometer med kameraregistrering. Det er banebrydende, fordi det nu er muligt at skelne mellem fodgængere...
januar 10, 2020

Klaus har 20 års erfaring med programmering af signalanlæg

Softwareprogrammering, radarkonfiguration og signalafvikling er ikke fremmedord for Klaus Haslund, der i 20 år har arbejdet med netop disse områder.