Service & Support

Serviceafdelingen er første stop ved spørgsmål og tekniske problemer med alle typer udstyr og software fra ITS Teknik A/S. Vi tilbyder service ad hoc eller ved oprettelse af forskellige former for serviceaftaler, der omhandler alt fra et enkelt årseftersyn til en samlet drifts- og vedligeholdelsesaftale.

Installation

Serviceafdelingen råder over eget entreprenørmateriel og uddannede montører, der er certificerede til at udføre alle typer arbejde på vejene.

Tilbehør & reservedele

ITS Teknik A/S er leveringsdygtig i enhver form for tilbehør i meget høj kvalitet. Samtidig opretholdes et lager af reservedele – også af ældre og mere ukurante dele. Hermed sikres en lang og problemfri levetid af alle leverede produkter.

Udlejning

De fleste typer af udstyr (fx tællemaskiner, mobile fartvisere mv.) kan lejes på fornuftige vilkår for kortere eller længere perioder.
Leje af udstyr kan også være et godt middel til at få afklaret, om en given type udstyr passer til et givent formål.

Drift og vedligeholdelsesaftale

Vores serviceafdeling tilbyder drifts- og vedligeholdelsesaftaler på trafiksignalanlæg og alle typer ITS-udstyr. En aftale kan udover forebyggende eftersyn og reparationer også omfatte en døgnvagtsordning på trafiksignalanlæg i hele Danmark.

Trafiktælling

Vi udfører enhver form for maskinelle og manuelle trafiktællinger, herunder tællinger på spoler, slanger, med radar etc. Tællinger kan udføres enten ad hoc eller på længerevarende kontrakter på favorable vilkår.

Hos ITS Teknik kan du tegne en drifts- og vedligeholdelsesaftale på dine tællesteder, både stationære og ad hoc.

Aftalen indebærer, at det fastlægges hvor mange steder, der skal måles på, og hvor mange gange om året på hvert sted. ITS Teknik udfører målingerne og sender enten udskrifter eller filer til dig, eller indrapporterer dem til Mastra. Dine faste trafikstationer kontrolleres hvert år for spolernes funktionsduelighed, stik og/eller bananstik efterses, og hvis det er nødvendigt, udføres eventuelle reparationer hurtigst muligt.

På den måde sikrer du, at dine stationer fungerer, at du får dine målinger til tiden og at dine maskiner kommer ud at arbejde. Du kan også vælge faste perioder på året du vil have udført dine tællinger på, så du nemmere kan sammenligne med tidligere år/målinger.

maj 11, 2021

Hos ITS Teknik har seniorer lyst til at fortsætte arbejdslivet

ITS Tekniks medarbejdere er dybt optagede af deres arbejdsopgaver. Desuden oplever seniorerne en ånd i virksomheden, som giver dem lyst til at følge med i...
marts 26, 2021

Stjerner, bananer og jyske replikker skal forbedre trafiksikkerheden

ITS Teknik har været en del af et innovativt projekt i Thy, der skal få bilisterne til at sænke farten. De to kunstnere Ejdrup &...
marts 2, 2021

ITS Teknik søger projekttekniker til etablering af 63 signalanlæg til Københavns nye letbane

Vi søger En trafiksignaltekniker med stort overblik, der ønsker at være med til at gennemføre vore mange signalprojekter på Sjælland – herunder 63 nye signalanlæg...
november 18, 2020

Fra elektronisk musik til trafikovervågning

Tobias Aunbøl har brug for sine færdigheder både fra sit studie og sine hobbies i sit job som programmør hos ITS Teknik, hvor han blandt...