Signalanlæg til trafikregulering

ITS Teknik tilbyder alt inden for signalanlæg, lige fra rådgivning i planlægningsfasen til installation og aflevering af det færdige anlæg.
ITS Teknik A/S har en historie, der går tilbage til 1967 med projektering og levering af signalanlæg fra Siemens, og vi har nogle af branchens dygtigste trafikingeniører og programmører.
Det sikrer en faglig høj betjening og rådgivning om signalanlæg.

Signalanlæg

Signalanlæg fra ITS Teknik omfatter udover de mest moderne styreapparater fra Siemens, som er branchens førende på verdensplan, alle former for detektorer til trafikstyring af anlægget. I nye anlæg installeres forskellige varianter af radarer eller videokameraer til detektering, tilpasset det aktuelle signalanlæg.

Vi leverer alle typer signallanterner i hhv. polycarbonat- eller aluminiumshuse, som alle er monteret med LED-enheder med reduceret strømforbrug.

Lanternerne monteres som standard med 2-punktsophængning for at fastholde dem i korrekt position, så de er synlige for trafikanterne, enten på normale signalmaster i stål eller på eftergivelige master, som begge er velegnede til brug i det nordiske miljø.
Mange signalanlæg er indrettet, så fodgængere kun får grønt signal, hvis de aktiverer en sensor. Hertil leverer ITS Teknik fodgængertryk fra de største producenter i Europa.

Som alternativ til traditionelle fodgængertryk tilbyder ITS Teknik detektering af fodgængere ved brug af radar. Herved reduceres risikoen for smitte uden at det påvirker trafikafviklingen i signalanlæggene. Radaren kan endvidere skelne mellem få og mange fodgængere, så trafikstyringen kan gøres endnu mere intelligent.

Fodgængertryk kombineres ofte med akustiske signaler hvor ledetonen er indbygget i et lanternehus. Det gør det muligt at retningsbestemme lyden direkte mod fodgængerfeltet, så omgivelserne udsættes for mindst mulig generende støj.

Inden for produktgruppen Signalanlæg leverer vi også mindre anlægstyper, særligt til sikring af fodgængere og skolebørn

Styreapparat

​ITS Teknik udnytter den nyeste teknologi på området, idet vi samarbejder med Siemens, som er branchens førende på verdensplan.

​Med Siemens styreapparater sikrer vi en løbende videreudvikling af det bestående produkt, ligesom vi opfylder alle moderne krav til styreapparater – såvel funktions- som sikkerhedsmæssige.

Styreapparatet er modulopbygget, hvilket sikrer en nem tilpasning til det enkelte kryds, samt gør eventuelle senere udvidelser mulige.

Fodgængertryk

Mange signalanlæg er indrettet således, at fodgængere kun får grønt signal, hvis de aktiverer en sensor. ​

​ITS Teknik leverer fodgængertryk fra de førende producenter i Europa, hvilket sikrer en høj kvalitet, samt produkter der er egnede til det nordiske miljø.

Lydsignaler

ITS Teknik leverer lydsignaler, hvor ledetonen er indbygget i et lanternehus eller i en separat højtaler. Dette gør det muligt at retningsbestemme lyden direkte mod fodgængerfeltet, så omgivelserne udsættes for mindst mulig generende støj. Orienteringslyden indbygges i fodgængertryk.

Retningspilen, der altid opsættes i forbindelse med lydsignaler, monteres enten separat eller direkte på fodgængertrykket.

Signalmaster

ITS Teknik leverer stabile master, som er velegnede til brug i det nordiske miljø. Det er vigtigt, at signalerne fastholdes i korrekt position, så de til stadighed er optimalt synlige for trafikanterne, hvorfor vi som standard leverer master for montering af 2-punktsophængte lanterner.

Vi er både leveringsdygtige i traditionelle signalmaster i galvaniseret stål, samt eftergivelige master i aluminium.

Detektorer

Opsamling af trafikdata er udgangspunktet for enhver trafikstyring.

Det er derfor vigtigt at sørge for en pålidelig detektering af trafikanterne. Dette foretages typisk ved brug af radar, hvor der tidligere traditionelt blev benyttet spoler i kørebanen.

ITS Teknik behersker alle detekteringsformer, som udvælges specifikt til den enkelte opgave.

Avanceret smartmicro Radar

Avanceret smartmicro radar til detektering af trafik er en 2.4 GHz sensor, der modtager refleksioner fra alle objekter i dækningsområdet. Det anvendte radarprincip giver samtidig måling af afstand, hastighed og azimut-vinkel på alle refleksioner i sand tid. Detektionerne sker 20 gange i sekundet. Dataene bliver fulgt og filtreret over tid. Derfor vil alle trafikanter i dækningsområdet blive detekteret pålideligt, og blive registreret med stor præcision.

For yderligere information se www.smartmicro.com

Vigtigste funktioner:

I mange byer ønsker man at prioritere den kollektive trafik i forhold til øvrige trafikanter. En af måderne er at indrette signalanlæg, så det bliver nemmere for busser at komme frem. Dette kan gøres på mange forskellige måder.

Bussen detekteres enten ved direkte kommunikation mellem bus og styreapparat, eller ved at der gives besked fra et centralt bussystem til det centrale system for signalanlæggene. Når bussen er detekteret, gives den retning bussen kommer fra en høj prioritering, hvilket vil sige, at den enten bibeholder grønt eller snarest muligt skifter til grønt. Dette fastholdes indtil bussen afmeldes igen på den anden side af krydset eller indtil, der er gået længere tid end et på forhånd defineret tidsinterval.

Hvis der benyttes information om det enkelte køretøjs køreplan, kan der f.eks. tages højde for, om bussen er forud for køreplanen og ikke skal have så høj prioritet, eller om den er bagud og derved skal gives en høj prioritet i signalanlægget.

Stigende trafikmængder gør det svært for udrykningskøretøjer at overholde de responstider, der er gældende for forskellige typer udrykning. ITS Teknik leverer udrykningsprioritering, der kan gøre det nemmere for udrykningskøretøjer at komme frem.

Udrykningskøretøjers høje hastighed gør det nødvendigt at have meget korte svartider på det udstyr, der kommunikerer med hinanden. Det enkelte udrykningskøretøj er derfor udstyret med en special On Board Unit (OBU), der kommunikerer med en central server, der sørger for at sende besked til de signalanlæg, der påvirkes af kørslen. Dette foregår i løbet af et par sekunder.

Skolepatruljelys

Skolepatruljelys fra ITS Teknik giver skolebørnene større sikkerhed, idet undersøgelser viser, at trafikanterne sænker hastigheden med ca. 4 – 5 km/t, når lyset er aktiveret. Dertil kommer, at trafikanter har en forøget opmærksomhed, hvilket også medvirker til en forøget sikkerhed for cyklister og fodgængere.

Den klassiske udgave leveres med en fuldelektronisk styreboks, der har en blinkhyppighed på ca. 50 blink pr. minut, og kan styre 2, 3 eller 4 rørmaster med armaturer.

Der tilbydes også en løsning, hvor hver enkelt mast er udstyret med solceller, og styringen foregår fra et centralt system.

Torontoanlæg

ITS Teknik A/S er Danmarks førende leverandør af torontoanlæg og er leveringsdygtig i anlæg både med og uden armudlæg ud over kørebanen. Til torontoanlæg leverer vi E17 tavler med integreret gult blink med strømsparende LED lamper både i tavlen og i blinket. Disse energivenlige sammenbyggede torontoblink kan enten bund- eller sidemonteres.

Vi har leveret torontoanlæg siden midten af 1970’erne og ligger fortsat inde med en stor del af dokumentationen over de leverede komponenter. Vi er derfor stadig leveringsdygtige i reservedele og beslag m.m, til gamle anlæg.

maj 14, 2024

Nyt innovativt signalanlæg hjælper Roskilde imod en bæredygtig fremtid

I Roskilde har man taget et stort skridt fremad inden for bæredygtighed samt sikker infrastruktur med indvielsen af Sjællands første 24 Volts signalanlæg. Dette avancerede...
august 16, 2022

Med ITS Teknik på cykel i Havana

Hos ITS Teknik har vi en ambition om at drive en forretning, hvor der også er plads til at fokusere på verdenen omkring os, og...
april 4, 2022

Godt samarbejde har sikret fremdriften

Hovedstadens Letbane er ikke alene historien om Danmarks største letbaneprojekt. Når letbanen, der forbinder Lyngby og Ishøj, efter planen åbner i 2025 vil der på...
marts 15, 2022

Færre uheld og bedre trafikflow med variable tavler

På Hillerødvej – forlængelsen af Hillerødmotorvejen – der snor sig mellem Hillerød og Helsinge, er der gennem årene sket uforholdsmæssigt mange uheld som følge af...