Signalanlæg til trafikregulering

ITS Teknik tilbyder alt inden for signalanlæg, lige fra rådgivning i planlægningsfasen til installation og aflevering af det færdige anlæg.
ITS Teknik A/S har en historie, der går tilbage til 1967 med projektering og levering af signalanlæg fra Siemens, og vi har nogle af branchens dygtigste trafikingeniører og programmører.
Det sikrer en faglig høj betjening og rådgivning om signalanlæg.

Signalanlæg

Signalanlæg fra ITS Teknik omfatter udover de mest moderne styreapparater fra Siemens, som er branchens førende på verdensplan, alle former for detektorer til trafikstyring af anlægget. I nye anlæg installeres forskellige varianter af radarer eller videokameraer til detektering, tilpasset det aktuelle signalanlæg.

Vi leverer alle typer signallanterner i hhv. polycarbonat- eller aluminiumshuse, som alle er monteret med LED-enheder med reduceret strømforbrug.

Lanternerne monteres som standard med 2-punktsophængning for at fastholde dem i korrekt position, så de er synlige for trafikanterne, enten på normale signalmaster i stål eller på eftergivelige master, som begge velegnede til brug i det nordiske miljø.
Mange signalanlæg er indrettet, så fodgængere kun får grønt signal, hvis de aktiverer en sensor. Hertil leverer ITS Teknik fodgængertryk fra de største producenter i Europa.

Som alternativ til traditionelle fodgængertryk tilbyder ITS Teknik detektering af fodgængere ved brug af radar. Herved reduceres risikoen for smitte uden at det påvirker trafikafviklingen i signalanlæggene. Radaren kan endvidere skelne mellem få og mange fodgængere, så trafikstyringen kan gøres endnu mere intelligent.

Fodgængertryk kombineres ofte med akustiske signaler hvor ledetonen er indbygget i et lanternehus. Det gør det muligt at retningsbestemme lyden direkte mod fodgængerfeltet, så omgivelserne udsættes for mindst mulig generende støj.

Inden for produktgruppen Signalanlæg leverer vi også mindre anlægstyper, særligt til sikring af fodgængere og skolebørn

Styreapparat

​ITS Teknik udnytter den nyeste teknologi på området, idet vi samarbejder med Siemens, som er branchens førende på verdensplan.

​Med Siemens styreapparater sikrer vi en løbende videreudvikling af det bestående produkt, ligesom vi opfylder alle moderne krav til styreapparater – såvel funktions- som sikkerhedsmæssige.

Styreapparatet er modulopbygget, hvilket sikrer en nem tilpasning til det enkelte kryds, samt gør eventuelle senere udvidelser mulige.

​ITS Teknik leverer signaler med lysdiode optik (LED). Signalernes LED-enheder har en lang levetid og medvirker derved til at holde vedligeholdelsesomkostningerne nede.

Signalerne kan opspændes med vores normale 2-punktsophæng eller på 1-punktsophæng, som kan være både bund- og tophængt. Lanternen kan monteres på samtlige systemer, der er på markedet – både nuværende og ældre.

Signalerne er robuste og tilpasset det nordiske miljø, ligesom kravene i den europæiske signalnorm EN 12368 opfyldes.

I dagtimerne er det vigtigt, at lanternerne giver et højt lysudbytte for at sikre, at de ses tydeligt også i skarp sol. Om natten kan det til tider være til gene, at lanternerne giver så højt et udbytte.

Som standard er det muligt at dæmpe Silux LED lanterner uden at gå på kompromis med den signaltekniske sikkerhed. Selve skiftet mellem dæmpet og ikke dæmpet tilstand styres af en fotocelle, der sikrer, at der først dæmpes, når det bliver mørkt.

Som en ekstra sikkerhed kontrollerer styreapparatets interne ur, at det ønskede skiftetidspunkt er gyldigt i forhold til et foruddefineret tidsinterval.

Funktionen anbefales i byområder, hvor naboer og trafikanter generes af kraftige lanterner i nattetimerne.

Fodgængertryk

Mange signalanlæg er indrettet således, at fodgængere kun får grønt signal, hvis de aktiverer en sensor. ​

​ITS Teknik leverer fodgængertryk fra de førende producenter i Europa, hvilket sikrer en høj kvalitet, samt produkter der er egnede til det nordiske miljø.

Lydsignaler

ITS Teknik leverer lydsignaler, hvor ledetonen er indbygget i et lanternehus eller i en separat højtaler. Dette gør det muligt at retningsbestemme lyden direkte mod fodgængerfeltet, så omgivelserne udsættes for mindst mulig generende støj. Orienteringslyden indbygges i fodgængertryk.

Retningspilen, der altid opsættes i forbindelse med lydsignaler, monteres enten separat eller direkte på fodgængertrykket.

Signalmaster

ITS Teknik leverer stabile master, som er velegnede til brug i det nordiske miljø. Det er vigtigt, at signalerne fastholdes i korrekt position, så de til stadighed er optimalt synlige for trafikanterne, hvorfor vi som standard leverer master for montering af 2-punktsophængte lanterner.

Vi er både leveringsdygtige i traditionelle signalmaster i galvaniseret stål, samt eftergivelige master i aluminium.

Detektorer

Opsamling af trafikdata er udgangspunktet for enhver trafikstyring.

Det er derfor vigtigt at sørge for en pålidelig detektering af trafikanterne. Dette foretages typisk ved brug af radar, hvor der tidligere traditionelt blev benyttet spoler i kørebanen.

ITS Teknik behersker alle detekteringsformer, som udvælges specifikt til den enkelte opgave.

Avanceret smartmicro Radar

Avanceret smartmicro radar til detektering af trafik er en 2.4 GHz sensor, der modtager refleksioner fra alle objekter i dækningsområdet. Det anvendte radarprincip giver samtidig måling af afstand, hastighed og azimut-vinkel på alle refleksioner i sand tid. Detektionerne sker 20 gange i sekundet. Dataene bliver fulgt og filtreret over tid. Derfor vil alle trafikanter i dækningsområdet blive detekteret pålideligt, og blive registreret med stor præcision.

For yderligere information se www.smartmicro.com

Vigtigste funktioner:

I mange byer ønsker man at prioritere den kollektive trafik i forhold til øvrige trafikanter. En af måderne er at indrette signalanlæg, så det bliver nemmere for busser at komme frem. Dette kan gøres på mange forskellige måder.

Bussen detekteres enten ved direkte kommunikation mellem bus og styreapparat, eller ved at der gives besked fra et centralt bussystem til det centrale system for signalanlæggene. Når bussen er detekteret, gives den retning bussen kommer fra en høj prioritering, hvilket vil sige, at den enten bibeholder grønt eller snarest muligt skifter til grønt. Dette fastholdes indtil bussen afmeldes igen på den anden side af krydset eller indtil, der er gået længere tid end et på forhånd defineret tidsinterval.

Hvis der benyttes information om det enkelte køretøjs køreplan, kan der f.eks. tages højde for, om bussen er forud for køreplanen og ikke skal have så høj prioritet, eller om den er bagud og derved skal gives en høj prioritet i signalanlægget.

Stigende trafikmængder gør det svært for udrykningskøretøjer at overholde de responstider, der er gældende for forskellige typer udrykning. ITS Teknik leverer udrykningsprioritering, der kan gøre det nemmere for udrykningskøretøjer at komme frem.

Udrykningskøretøjers høje hastighed gør det nødvendigt at have meget korte svartider på det udstyr, der kommunikerer med hinanden. Det enkelte udrykningskøretøj er derfor udstyret med en special On Board Unit (OBU), der kommunikerer med en central server, der sørger for at sende besked til de signalanlæg, der påvirkes af kørslen. Dette foregår i løbet af et par sekunder.

Skolepatruljelys

Skolepatruljelys fra ITS Teknik giver skolebørnene større sikkerhed, idet undersøgelser viser, at trafikanterne sænker hastigheden med ca. 4 – 5 km/t, når lyset er aktiveret. Dertil kommer, at trafikanter har en forøget opmærksomhed, hvilket også medvirker til en forøget sikkerhed for cyklister og fodgængere.

Den klassiske udgave leveres med en fuldelektronisk styreboks, der har en blinkhyppighed på ca. 50 blink pr. minut, og kan styre 2, 3 eller 4 rørmaster med armaturer.

Der tilbydes også en løsning, hvor hver enkelt mast er udstyret med solceller, og styringen foregår fra et centralt system.

juni 15, 2020

​Millionkontrakt i hus: Specialister i trafiksikkerhed skal levere alle signalanlæg til Hovedstadens Letbane

På foto ses fra venstre: Patrik Magnusson, Hovedstadens Letbane;  Erik Skotting, Hovedstadens Letbane; Per Hedelund, ITS Teknik; Lars Hougaard Jakobsen, ITS Teknik og Peter Lerche...
maj 7, 2020

P-plads i Køge med nummerpladeregistrering og bomsystem

​Personaleparkeringen ved Køge Rådhus har fået sig en makeover. ITS Teknik er en garvet spiller, når det kommer til parkeringsløsninger og installation af separate bomsystemer...
marts 30, 2020

Ny kamerateknologi tæller både fodgængere og cyklister​

ITS Teknik har for første gang i Danmark installeret et cykelbarometer med kameraregistrering. Det er banebrydende, fordi det nu er muligt at skelne mellem fodgængere...
januar 10, 2020

Klaus har 20 års erfaring med programmering af signalanlæg

Softwareprogrammering, radarkonfiguration og signalafvikling er ikke fremmedord for Klaus Haslund, der i 20 år har arbejdet med netop disse områder.