Færre uheld og bedre trafikflow med variable tavler

På Hillerødvej – forlængelsen af Hillerødmotorvejen – der snor sig mellem Hillerød og Helsinge, er der gennem årene sket uforholdsmæssigt mange uheld som følge af køkørsel. Derfor besluttede byrådet i Gribskov Kommune, at noget måtte gøres.

Nu er der etableret effektiv køvarsling, der skal sikre bedre flow henimod rundkørslen på Hillerødvej. Varslingen består af variable tavler, som aktiveres afhængigt af den aktuelle trafik. Allerede efter få uger ses en positiv effekt.

”Projektet blev født for to-tre år siden ved kommunens budgetforhandlinger” siger Torsten Forsberg, vejingeniør i Gribskov Kommunes Natur, Vand og Vej afdeling. Han uddyber:

”Vi kunne se, at hastigheden betød, at der opstod kø, eller propper, ved rundkørslen. Det resulterede i en del uheld, fordi biler kørte op bag i de forankørende. Derfor besluttede byrådet at afsætte ressourcer til at øge kapaciteten og dermed trafiksikkerheden. Det første vi gjorde, var at få lavet en uheldsanalyse hos det rådgivende ingeniørfirma MOE.”

Behov for at regulere trafik og adfærd

”Da vi lavede vores uheldsanalyse, stod det ret hurtigt klart, at der var et problem med bagendekollisioner. Bilisterne blev simpelthen for sent opmærksomme på, at de ramte en kø og kom frem til rundkørslen i for høj fart,” siger Michael D. Grønlykke, projektleder og traffic planner hos MOE.

”Der var brug for et system, som i myldretiden og ved andre spidsbelastninger advarer trafikanterne i god tid. Systemet skulle synliggøre faren for påkørsler og få bilisten til at lette foden fra speederen. Det kunne ITS Teknik hjælpe os med,” siger han.

Ud over at gøre strækningen op mod rundkørslen mere sikker, var det også kommunens ønske, at vejens kapacitet blev øget, så der kunne komme flere biler igennem.

Robuste og fleksible variable tavler

Det nye kø-detekteringssystem baserer sig på ITS Tekniks teknologi med variable tavler og detektorer, der aflæser trafikken og er programmeret til at vise en lavere hastighedsgrænse for bilisterne, afhængigt af den aktuelle trafikstrøm og hastighed. Dan Blirup, som er konsulent hos ITS Teknik, forklarer:

”Nu møder trafikanterne vores variable tavler, som tænder og viser prædefinerede advarsler og hastihedsnedsættlser, når der opstår kødannelse. Tavlerne lever op til kravene i normen EN12966-1, så de ikke blænder bilisterne, samtidigt med at beskederne kan ses i høj sol. Tavlerne er også robuste i forhold til at tåle regn, frost, høje temperaturer og andre store vejrmæssige udsving.”

Ud over de variable tavler har ITS Teknik også opsat en række detektorer, som giver signaler til styring af, hvad tavlerne viser. Detektorerne måler og analyserer trafiktæthed, hastighed og andet, og tænder og slukker for tavlerne med hastighedsbegrænsning efter behov.

De første tavler og detektorer er stillet op cirka 650 meter før rundkørslen.

Køvarsling med færrest mulige gener

For Gribskov Kommune er det vigtigt, at køvarslingssystemet får bilisterne til at sætte farten ned på de rigtige tidspunkter, uden at systemet opleves som alt for generende.

”Der bliver flere og flere biler, og tilsyneladende skal vi alle samme sted hen på samme tidspunkt. Men det handler også meget om, hvordan vi som bilister oplever trafik og kø,” siger Torsten Forsberg og tilføjer:

”Hidtil har vi på Hillerødvej kunnet køre 90 km/t, lige indtil vi mødte køen. Nu kører vi måske 50 km/t, men til gengæld triller vi lige igennem. Det oplever nogle bilister som om, at køen nu starter meget tidligere og andre som om, at der ikke længere er kø.”

Ydermere har det været vigtigt, at anlægget til køvarsling ikke skæmmer naturen. Derfor må skærmene ikke kunne ses mere end højst nødvendigt udenfor myldretid og spidsbelastning af vejen.

Køvarsling giver både indsigt og flow

”Anlægget til køvarsling indsamler statistikdata, som kunden har adgang til via et web-interface. Det betyder, at vi løbende kan trække status om gennemsnitshastighed på bestemte tidspunkter. Eksempelvis om, hvor ofte tavlen bliver aktiveret, og hvornår der er størst risiko for kødannelse,” siger Dan Blirup fra ITS Teknik.

På den måde får kommunen mulighed i samråd med politiet at ændre hastighedsbegrænsningen, hvis det vurderes, at det kan mindske risikoen for kødannelse og dermed uheld fra bagfrakommende.

Torsten Forsberg fra Gribskov Kommune er yderst tilfreds med den nye løsning:

”ITS Teknik har været gode til at anskueliggøre projektet, altså hvad det indeholdt, og hvad vi kunne forvente. Jeg må sige, at projektet har levet op til forventningerne og givet en stor effekt for forholdsvis små penge. Efter kort tid har vi flere tilbagemeldinger om, at flowet i trafikken allerede er blevet bedre.”

Etableringen af køvarslingen med de variable tavler ved den farlige rundkørsel i Gribskov kommune blev sat i gang i september 2021. Anlægget blev sat i drift i februar 2022.

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Nyhedsoversigten

Øvrige nyheder

Jobopslag

Vi søger en servicetekniker til Roskilde

Vil du være en del af en dansk virksomhed hvor medarbejdernes trivsel og kundernes glæde er i førersædet? Som tekniker …

Nyheder header

P-vejvisning vejleder bilisterne i Randers Midtby

Foto venligt udlånt af Randers Kommune, foto: Jakob Lerche For nylig kom der lys i de 55 informationstavler, som nu …