Cykelbarometre fremmer cyklisme, sundhed og miljø i kommunerne​​

Cykelsæsonen er for alvor i gang, og mange af landets kommuner har fokus på at fremme cyklisme i byerne til gavn for fremkommeligheden i trafikken, borgernes sundhed og miljøet. Det sker bl.a. via cykelbarometre, infotavler og højresvingsløsninger fra ITS Teknik. I begyndelsen af 2017 afsatte et flertal uden om regeringen 100 mio. kr. til en cykelpulje, der skal fremme cyklisme i alle landets 98 kommuner. Esbjerg og Aalborg er blandt de kommuner, der arbejder på at gøre det interessant at tage cyklen.

”Cykelbarometre var et oplagt initiativ, fordi vi ligesom mange andre større byer er udfordret af trængsel til og fra byen i myldretiden. Cyklerne har den fordel, at de fylder mindre end bilerne og er et miljøvenligt transportmiddel,” siger Brian Høj, projektleder for Aalborg Cykelby i Aalborg Kommune, og fortsætter:

”Der er samtidig mange penge forbundet med sundhedsomkostninger i kommunerne. Vi ved fra undersøgelser, at cyklister har færre sygedage. Ved at prioritere cyklisme og vise det via konkrete tiltag, der er synlige i byen, forsøger vi at skabe en attraktiv, sund og tryg by med god mobilitet, men uden alt for meget biltrafik, støj og forurening.”

Flere bilister skal se fordele i at tage cyklen

Aalborg Kommune har fire cykelbarometre fra ITS Teknik stående forskellige steder i byen, som registrerer alle cyklister, der passerer den pågældende dag. Det aktuelle antal cyklister og det samlede antal hele det seneste år vises på skærmen. Kommunen har også valgt at vise cyklisterne, hvor lang tid det tager at komme ind til bymidten fra cykelbarometerets placering.

”Cykelbarometrene er ikke kun målrettet til cyklisterne. Formålet er også at invitere bilisterne til at ændre adfærd ved at skifte bilen ud med cyklen, fordi de kan se, at cyklisterne prioriteres, og man måske ovenikøbet kan komme hurtigere fra A til B på den tohjulede,” siger Brian Høj.

Han forklarer, at kommunens evalueringer viser, at både cyklister og bilister lægger mærke til dem og synes, det er en sjov gimmick.

Samme tilgang har Morten Myrhøj Monrad Nielsen, der er trafikplanlægger i Esbjerg Kommune. Byens tre cykelbarometre fra ITS Teknik viser cyklisterne, at de ikke er alene. Samtidig ønsker Esbjerg Kommune at gøre byens borgere opmærksom på, at kommunen prioriterer cyklisterne.

Cykelbarometre er også en eksportsucces

Det er ikke kun herhjemme at tiltag, der kan fremme cyklismen, er populære. ITS Teknik står bl.a. bag 20 cykelbarometre i Skotland og England samt 10 i Bruxelles. I Edinburgh i Skotland har vi også installeret en mastertavle, der viser det samlede antal af cyklister, som er registreret på de mange cykelbarometre i Skotland.

ITS Teknik kan levere cykelbarometre med op til seks displays med forskellige informationer om fx vejarbejde og den hurtigste rute, hvor cykelbarometer CB650 er den mest solgte. Men det er langt fra det eneste, som de danske kommuner og udlandet kan gøre brug af for at fremme cyklismen.

I Københavns Kommune har vi etableret løbelys ud mod kørebanen, der blinker, når der er cyklister i nærheden af krydset for at forhindre højresvingsulykker. Det er fx også muligt at installere solcellemarkeringslys i vejen ved cykelstierne for at indikere cykelstiforløbet i stedet for gadelamper. Alt sammen initiativer der skal få flere til at tage cyklen og passe på sig selv, hinanden og miljøet.

Fakta om ITS Tekniks cyklistløsninger

ITS Teknik tilbyder forskellige løsninger, der viser, at cyklisterne og deres indsats for miljøet tæller. Der findes også en række løsninger, der giver cyklisterne en bedre fremkommelighed i trafikken og en større sikkerhed.

DEL GERNE DETTE INDLÆG

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Nyhedsoversigten

Øvrige nyheder

Nyheder

Nyt innovativt signalanlæg hjælper Roskilde imod en bæredygtig fremtid

I Roskilde har man taget et stort skridt fremad inden for bæredygtighed samt sikker infrastruktur med indvielsen af Sjællands første …

Jobopslag

Vi søger en servicetekniker til Roskilde

Vil du være en del af en dansk virksomhed hvor medarbejdernes trivsel og kundernes glæde er i førersædet? Som tekniker …